Vort Fynske Glasværk

 Vort Fynske Glasværk er et udstillingskatalog, som vi udarbejdede til en udstilling, som Fynske Glasvenner arrangerede på Broby Bibliotek.
 
Kataloget indeholder et kort resume af Glasværkets historie samt foto af de udstillede genstande. Genstandene er udvalgt, så de er repræsentative for værkets produktion gennem dets levetid. 
Produkterne fra værkets tidlige produktion kan kun i enkelte tilfælde henføres til en kendt designer/kunstner, hvorimod vi ved at der i værkets sidste 25 år bl.a. er udført designs af: Michael Bang, Sidse Werner, Per Lütken, Torben Jørgensen, Kylle Svanlund, Ole Winther, Mutsuo Inoues og Verner Panton.
 
 
 
  
Operationskort fra Glasværket i Odense.
 
Operationskortene er sammen med Prisbøgerne den væsentligste kilde til bestemmelse af, hvilke varer der er fremstillet på Glasværket i Odense. Materialet giver en gennemgang af operationskortenes oplysninger.
 
Operationskortene kan ses i mit dropbox lager på følgende link
 
 
  
 
 
Det Farvede Overfang fra Glasværket i Odense
 
Artiklen beskriver nogle af de farverige serier, som Holmegaards glaskunstnere skabte i slutningen af 60'erne. Efter sammenslutningen mellem Kastrup og Holmegaard i 1965 kunne kunstnerne fra Holmegaard trække på "Odenses" specialer med hensyn til store emner, farver og opalt overfang.
 
 
 
 
 
 
 Belysningsglas fra A/S De Forenede Glasværker Odense.
 
Glasværket i Odense kom fra 1965, efter Sammenlægningen af Kastrup og Holmegaards glasværker, til at hedde Kastrup Holmegaards Odense afd. Glasværket fortsatte dog sit forretningsområde som underleverandør af belysningsglas til forskellige lampeproducenter.
 
 
Jacob E. Bang
Jacob E. Bang (1899 - 1965) har om nogen sat sit præg på dansk glaskunst. Først som kunstnerisk leder på Holmegaard Glasværk fra 1928 til 1942, senere - fra 1957 til sin død i 1965 som kunstnerisk leder på Kastrup Glasværk. For begge glasværker har han betydet fornyelse, sikker stil og interesse om værkernes produkter. Han har ligeledes fra 1950'erne til sin død i 1965 skabt flere markante designs i belysningsglas for Fog & Mørup og for Lyfa.
 
Der er vist nogle få eksempler fra min JEB-samling. I afsnittet ovenover er vist et par af hans lampedesigns. Alt JEB's belysningsglas er fremstillet på glasværket i Odense som på udviklingstidspunktet var et datterselskab af Kastrup Glasværk.
 
 
 
De første Glasskærme til PH lamperne blev fremstillet på A/S De Forenede Glasværker  Odense.          
 
 
 
 
 
 
  
 
Belysningskataloger fra Holmegaards Glasværker A/S.
 
Kastrup Glasværk og dets datterselskab De Forenede Glasværker Odense havde indenfor forretningsområdet belysning fulgt den strategi, at man ønskede ikke at færdiggøre lamperne med elektrisk montage.
 
Omkring 1970 brød det nye selskab Kastup Holmegaard med den hidtidige strategi og bad Michael Bang designe de første komplet monterede elektriske lamper. Glasværket i Odenses speciale var netop de teknikker som egner sig til prodution af belysningsglas, så fra en spæd start, udviklede Holmegaards designere og glasmagerne i Odense et meget flot program.
 
Til brug for markedsføring af alle disse lamper blev udarbejdet fine kataloger.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noget om gaveskår, platter og pianofødder.

I 1980 blev der fremstillet 10.000 stk. gaveskår på glasværket i Odense
 
 
 
 
 For at se materialet klikkes på ikonet ud for emnet.
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 1970 - 1973
 
1972 - 1976
 
 1976 - 1979
 
1979 - 1981
 
 1981 - 1984
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gensynsglæden | CVR: 37371165  | Tlf.: 64892322